CityGIS Meldkamersoftware

Selecteer CityGIS producten voor:

CityGIS Meldkamersoftware

De meldkamersoftware van CityGIS is voor het eerst gelanceerd in 1998 en is sindsdien nog steeds uniek. Dit komt door de voortdurende ontwikkeling van nieuwe functies en modules, maar ook doordat sommige onderdelen van de technologie van CityGIS, na meer dan 10 jaar, nog steeds uniek zijn in Europa. De snelheid van routering door CityGIS is bijvoorbeeld nog steeds ongeëvenaard. Dat geldt ook voor de snelheid van de vectorkaarten en de hoge mate waarin de software van CityGIS intuïtief is in het gebruik.

De basis van het meldkamer GIS is om zo snel en efficiënt mogelijk hulp te sturen naar een nieuw incident, dat op elk moment en op elke locatie in het verzorgingsgebied kan plaatsvinden. Daartoe wordt de locatie van het incident op de kaart geplaatst en worden de posities van noodhulpvoertuigen 'live' op de kaart getoond inclusief hun status, 'vrij', 'bezet', of bijvoorbeeld 'onderweg'. Bij elk nieuw incident berekent de software in een fractie van een seconde de aanrijtijd van de beschikbare voertuigen, zodat de centralist eenvoudig een keuze kan maken welk voertuig in te schakelen.

In sommige meldkamers is in het gekozen voertuig ook nog een navigatiesysteem van CityGIS aanwezig. In dat geval zal de coördinaat van het incident naar het betreffende voertuig worden gezonden, zodat de 'CityNAV' , de navigatie ontwikkeld door CityGIS , onmiddellijk begint met het geven van rij-instructies.

In weer andere meldkamers - vooral in België - kan het zijn dat CityGIS ook het administratieve backofficesysteem heeft geleverd, het zogenaamde 'CMS'. Dit CMS in België heeft dezelfde functie als het in Nederland door de overheid zelf ontwikkelde 'GMS'. Het CMS is bovendien gekoppeld met de telefooncentrales, zodat uit de databases van de telefoonoperatoren meteen het adres van de beller wordt gekopieerd in het CMS. Dit scheelt enorm veel typewerk voor de centralist bij elk nieuw incident.

GIS (Geografisch Informatie Systeem)

CityGIS in de meldkamer is niet alleen een kaartviewer. Het is een volwaardig GIS inclusief de mogelijkheid om in databases eigen data op de kaart te zetten en te onderhouden. Ook is het mogelijk meerdere kaartlagen in het GIS onder te brengen. Zo is het in Nederland gebruikelijk dat kaartlagen zijn opgenomen van de Topografische Dienst en de Grootschalige Basiskaart Nederland, de GBKN. Net als in Google zijn ook luchtfoto´s beschikbaar. Uiteraard wordt Google zelf liever niet gebruikt om de meldkamer te koppelen aan het internet, met alle risico´s van dien.

Ook al staat de technologie van CityGIS meldkamer software nog steeds nummer één in vergelijking tot elk ander meldkamer systeem in Europa, toch werken de technici van CityGIS aan een volledig nieuwe versie van de meldkamer software. Dit project heeft de naam 'Barracuda' gekregen. Inmiddels zijn al vele onderdelen daarvan gereed en hebben deze de weg gevonden naar een operationele omgeving, waaronder bijvoorbeeld de module 'Roofoverval' voor de politie Rotterdam Rijnmond.