Uniek

Selecteer CityGIS producten voor:

Uniek

De CityGIS meldkamer software is uniek in Europa. Momenteel wordt de software gebruikt in 80 procent van alle 112 meldkamers van politie, brandweer en ambulance in Nederland, België en Luxemburg. Los van de 'standaard' functionaliteiten zijn er enkele onderdelen van de CityGIS software te benoemen, welke uniek zijn en niet elders beschikbaar.

Eén daarvan is de actuele berekening van de bereikbaarheid van een regio. Deze 'live' berekeningen zijn mogelijk vanwege de routering door de CityGIS-software welke tot de snelste ter wereld behoren. Daarmee is het mogelijk om niet alleen een berekening te maken van de route van A naar B, dus van voertuig naar een incident, maar is het ook mogelijk om vanuit de positie van een voertuig alle kanten uit te plannen. Dat kan zichtbaar gemaakt worden op de meldkamer. Zodoende wordt, vanwege de telkens bewegende GPS-positie van een voertuig, een planning uitgevoerd naar alle kanten, tot aan een rijtijd van bijvoorbeeld 15 minuten. Deze instelbare 15 minuten grens wordt getoond met een blauwe lijn rondom het voertuig. Deze lijn vormt geen cirkel, maar een grillig gevormde wolk, omdat de auto immers over snelwegen verder weg kan komen dan over kleine landwegen of in de stad. De CityGIS software is in staat om deze grillige 'bereikbaarheidswolk' rondom elke GPS-positie te plaatsen van alle voertuigen in de 112 regio en dus inclusief alle verplaatsingen van de voertuigen, die daarop volgen. Vervolgens kan de software ook de 'inverse' laten zien, ofwel het tegenovergestelde van bereikbaarheid. Met een druk op de knop kunnen alle door voertuigen bereikbare gebieden samengenomen worden tot een rode arcering van 'onbereikbare gebieden' welke door geen enkele auto in 15 minuten kan worden bereikt.

Een andere unieke functionaliteit is de mogelijkheid van 'tijdelijke blokkades'. Een systeembeheerder of andere geautoriseerde persoon, kan in het GIS een aantal blokkades invoeren met een specifieke start- en eindtijd. Op het moment dat deze tijden aanbreken zal in het GIS automatisch met deze blokkades rekening gehouden worden. Alle routeringen, maar ook de bereikbare of onbereikbare gebieden, zullen onmiddellijk worden aangepast waarbij de routes langs de blokkades routeren. Maar, indien de CityNAV's in voertuigen zijn gekoppeld, zal de informatie van tijdelijke blokkades ook worden gecommuniceerd naar de voertuigen. Daarmee worden de blokkades ook actief in de navigatie van de voertuigen. Deze technologie is in Europa alleen bij CityGIS beschikbaar.

Voor de ambulance is de meldkamer software van CityGIS vooral interessant vanwege de bereikbaarheid berekeningen. Deze live berekeningen laten continue zien in hoeverre de regio bereikbaar is in bijvoorbeeld 15 minuten. Een van de belangrijkste indicatoren die een ambulance meldkamer goed of minder goed doet presteren is immers hoeveel procent van de gereden ritten de ambulance binnen de 15 minuten grens aanwezig was. Met CityGIS is continue de onbereikbaarheid van een regio te zien, ook al vindt er op dat moment nog geen incident plaats. Daarmee kan de centralist ook anticiperen op nieuwe incidenten als hij vermoedt dat deze kunnen plaatsvinden in een gebied dat als onbereikbaar is gearceerd. Met het nieuwe Barracuda zal deze geografische onbereikbaarheid bovendien gerelateerd kunnen worden aan het aantal inwoners in een gebied, of wellicht op basis van historische gegevens.

Ook het doorzenden van het GMS 'kladblok' naar de CityNAV is een belangrijke optie.