CityGIS 7.0 operationeel in Oost Brabant

Dinsdag 28 maart is CityGIS 7.0 succesvol geïnstalleerd in de Meldkamer Brabant-Zuidoost. Twee weken eerder ging de meldkamer Brabant-Noord al over op de nieuwste versie van het CityGIS Geografische Informatie Systeem.

In het kader van de samenvoeging van de twee meldkamers in één meldkamer eenheid Oost Brabant hebben de organisaties gekozen voor één gemeenschappelijk GIS. Op basis van de wensen van de veiligheidsregio's is het web-based CityGIS 7.0 geselecteerd. Dit dynamisch centraal systeem maakte de voorbereidingen en de daadwerkelijke samenvoeging een stuk makkelijker.

Voor de centralisten was het uiteraard wennen aan het nieuwe systeem. Een nieuwe kaart, nieuwe besturing. Om de transitie vloeiend te laten verlopen, heeft onze Cartografische afdeling zo goed mogelijk al de gevraagde aanpassingen in de digitale kaart verwerkt. Zo geeft het operationele beeld toch de vertrouwde informatie, zij het in een nieuw jasje. Mede dankzij de ondersteuning van enthousiaste kerninstructeurs werd de weg binnen het nieuwe GIS snel gevonden, niet op de laatste plaats door de interesse en medewerking van de centralisten. Nu de beide meldkamerorganisaties de switch hebben gemaakt naar het nieuwe GIS is een belangrijke stap gezet richting de verdere samensmelting. Ondanks dat men nog niet 'samenwoont', wordt toch hetzelfde operationele beeld gedeeld en is de kans op miscommunicatie al een stuk kleiner.

MK Oost Brabant

De Meldkamer Eenheid Oost Brabant is na de Meldkamer Limburg de volgende samenvoegende regio die operationeel gaat met het nieuwe CityGIS versie 7.0.

Terug